سپرده‌گذاران میزان ۵۰۰ میلیونی می‌شوند

Posted by

آمارهای تکان‌دهنده از شش سال جنگ در سوریه

به فاصله ای اندک شروع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیونی تعاونی منحله میزان، در سال جدید این سقف تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد دارد.

 به گزارش ایسنا، در فرایند تدریجی و مرحله‌ای رسیدگی به سپرده‌گذاران تعاونی میزان که بعد از انحلال به بانک صادرات واگذار شده بود از ۱۹ اسفند ماه وارد فاز تازه ای شده و از حدود ۷۰ میلیون در آذرماه امسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بر این اساس سپرده گذاران دارای وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون می توانستند از ۱۶ تا ۲۵ اسفندماه بر اساس آخرین رقم کد ملی به شعب بانک صادرات مراجعه کرده و در فرایند بررسی حساب قرار گیرند.

این در حالی است که شرایط پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون به این ترتیب  بود که تمامی مبالغ این افراد به‌طور یکجا در حساب سپرده سالانه‌ای که در بانک صادرات برای آنها گشایش می‌یابد قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دریافت ۳۰ درصد از آن را به‌طور نقد خواهند داشت، اما مابقی نیز طبق ضوابط و مقررات بانکی موجود در پایان مدت  از سوی سپرده‌گذار قابل دریافت خواهد بود.

اما تازه ترین اعلام بانک صادرات از این حکایت دارد که سقف پرداخت وجود تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به طوری که از به‌ موجب مصوبه هیأت مدیره  این بانک سپرده گذارانی که براساس گزارش کارشناسان مالی دادگستری تا مبلغ پانصد میلیون تومان (پنج میلیارد ریال) سپرده دارند، از روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ می توانند با مراجعه به شعب بانک صادرات  مبادرت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یک‌ساله کنند. درضمن سود پرداختی به سپرده‌ها ماهیانه و براساس نرخ‌های بانک مرکزی خواهد بود که در حال حاضر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سالانه است.

آمارهای تکان‌دهنده از شش سال جنگ در سوریه