افراد چاق چه سرطانی می گیرند

Posted by

آقای بازیگر وضعیت مناسبی ندارد و ممنوع الملاقات است

کسانی که تا سن ۵۰ سالگی بیش از ۱۸ کیلوگرم دچار اضافه وزن می شوند ریسک ابتلا به سرطان مری در آنها دو برابر شده و ریسک سرطان معده هم تا حدودی افزایش می یابد.

آقای بازیگر وضعیت مناسبی ندارد و ممنوع الملاقات است