آمریکا کره شمالی را تهدید کرد

Posted by

آخرین وضعیت پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی

وزیر خارجه آمریکا گفت: سیاست مبتنی بر راهبرد صبوری در برابر کره شمالی به پایان راهش رسیده و ما در حال بررسی رشته اقدامات اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک تازه ای هستیم. تمام گزینه ها روی میز هستند.

آخرین وضعیت پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی