نتایج رسمی منتخبان شوراهای استان ایلام

Posted by

آخرین وضعیت جمشید مشایخی

فرماندار ایلام اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر و روستای مناطق مختلف‌ ایلام را اعلام کرد.

آخرین وضعیت جمشید مشایخی